Szukaj, przeglądaj i nawiguj

 

Zadania realizowane ze środków finansowych Urzędu Miasta Poznań Wydziału Kultury Fizycznej

Trener Osiedlowy, Animator - II edycja

Dyrektorzy, Nauczyciele wychowania fizycznego szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Poznania

"Poznański" Szkolny Związek Sportowy informuje, że można składać nowe wnioski o przyznanie środków na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych w ramach: Trener osiedlowy - dotyczy szkół podstawowych oraz Poznańskiego Animatora Sportu Szkolnego - dotyczy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Zgłoszenia - wnioski (do pobrania poniżej) z podaniem najważniejszych informacji dotyczących nauczyciela, prowadzonej grupy, osiągnięć za rok szkolny 2009/2010 prosimy przesłać przesyłać na adres "Poznańskiego" SZS, ul. Gdańska 1, fax (61) 877 23 29 do dnia 28.08.2010 r.

Warunki:

  • zgoda dyrekcji szkoły na bezpłatne korzystanie z obiektów szkolnych oraz przyszkolnych (hala sportowa, sala gimnastyczna)
  • zajęcia muszą być bezpłatne dla dzieci i młodzieży oraz odbywać się w godzinach popołudniowych (po godz. 14:00)
  • trener/animator wraz z prowadzoną grupą zobowiązany jest do startu w imprezach organizowanych przez nasze stowarzyszenie (Szkolne Ligi Sportowe, PIMS)
  • trener/animator wywiązał się z wszystkich zobowiązań za okres luty - maj 2010 (tworzenie swojego profilu, zdanie dzienniczka zajęć do kontroli, przesłanie listy beneficjentów oraz sprawozdania za poprzednią edycję)
  • szkoła nie zalega z płatnościami na rzecz stowarzyszenia (wpisowe do lig)
  • termin realizacji zadania - od 13 września do 17 grudnia 2010 r.
  • wnioski należy składać do 20.08.2010 r. w siedzibie Poznańskiego Szkolnego Związku Sportowego - ul. Gdańska 1, Poznań (oryginał)
  • lista osób zakwalifikowanych do programów oraz pozostałe informacje zostaną umieszczone w internecie na naszej stronie http://www.szs.poznan.pl do 6 września 2010 r.

Załączniki:

środa, 09 czerwca 2010 20:13