Search, View and Navigation

 

Igrzyska M?odzie?y Szkolnej

Szkolne Ligi Sportowe

Zadania realizowane ze środków finansowych Urzędu Miasta Poznań Wydziału Kultury Fizycznej

Aktualno?ci


Pobierz szsty numer miesi?cznika! Sprawd? numery archiwalne.

   

?yczenia na wakacje

Friday, 24 June 2011 15:43

W imieniu "Pozna?skiego" Szkolnego Zwi?zku Sportowo pragniemy ?yczy? wszystkim sportowcom, zawodnikom, trenerom, organizatorom zwi?zanym z pozna?skim sportem s?onecznych, niezapomnianych i bezpiecznych wakacji. Mi?ego wypoczynku w sportowej atmosferze oraz szcz??liwego powrotu do szko?y bez kontuzji.

   

Certyfikaty 2011 - Realizacja

Wednesday, 22 June 2011 15:11

DYREKTORZY SZK?, NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
"Pozna?ski" Szkolny Zwi?zek Sportowy informuje o sposobach realizacji certyfikatw.

wi?cej...

   

Zako?czenie Sportowego Roku Szkolnego 2010/2011

Tuesday, 21 June 2011 21:47

16 czerwca 2011r. na obiekcie M?odzie?owego O?rodka Sportowego ul. Gda?ska 1 w Poznaniu odby?o si? uroczyste Zako?czenie Sportowego Roku Szkolnego 2010/2011.

wi?cej...

   

Zako?czenie Pozna?skiej Olimpiady Dzieci i M?odzie?y

Wednesday, 15 June 2011 20:10

W dniu 2.06.2011r. na obiekcie M?odzie?owego O?rodka Sportowego ul. Gda?ska 1 odby?o si? Zako?czenie Pozna?skiej Olimpiady Dzieci i M?odzie?y oraz podsumowanie cyklu imprez organizowanych przez Pozna?ski Szkolny Zwi?zek Sportowy oraz Pozna?skie O?rodki Sportu i Rekreacji oddzia? M?odzie?owy O?rodek Sportowy w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.

wi?cej...

   

Trener osiedlowy (II edycja 2011)

Friday, 03 June 2011 10:32

Dyrektorzy, Nauczyciele wychowania fizycznego szk? podstawowych Poznania.

"Pozna?ski" Szkolny Zwi?zek Sportowy informuje, ?e mo?na sk?ada? nowe wnioski o przyznanie ?rodkw na prowadzenie zaj?? rekreacyjno-sportowych w ramach: Trener osiedlowy.

wi?cej...

   

Zg?oszenia do rozgrywek na sezon 2011/2012

Friday, 03 June 2011 10:39

W dniu dzisiejszym na naszej stronie pojawi?y si? do pobrania formularze dla szk? deklaruj?cych ch?? uczestnictwa w zawodach sportowych, organizowanych przez "Pozna?ski" SZS i M?odzie?owy O?rodek Sportowy w roku szkolnym 2011/2012.

Zg?oszenia prosimy przekazywa? do siedziby POZNA?SKIEGO SZS, fax. 877-23-29 lub email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it do dnia 23 czerwca 2011.

wi?cej...

   

Thursday, 02 June 2011 13:47

'Pozna?ski' Szkolny Zwi?zek sportowy informuje o pojawieniu si? wynikw ko?cowych w siatkwce pla?owej szk? ponadgimnazjalnych. Szczeg?y w za??cznikach.

Za??czniki:

Zdj?cia:

Zdj?cia z Licealiady dziewcz?t
Zdj?cia z Gimnazjady ch?opcw

   

Page 1 of 9