Search, View and Navigation

 

Zadania realizowane ze środków finansowych Urzędu Miasta Poznań Wydziału Kultury Fizycznej

O Programie

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail


Trener Osiedlowy

Trener Osiedlowy to inicjatywa Urzędu Miasta mająca uaktywnić sportowo dzieci i młodzież. W formule "Trenera Osiedlowego", mieszczą się działania mające dotrzeć wszędzie tam, gdzie aktywność, ruch, inicjatywa mogą spełnić swoją terapeutyczną rolę. Wobec współczesnych zagrożeń, czerpiąc z doświadczeń prekursorskich Wrocławia, program poznański stał się urozmaicony o własne doświadczenia, sprawdzone formy, jak i nowe pomysły.

Działania Poznańskiego Szkolnego Związku Sportowego, w okresie od stycznia do maja oraz od września do grudnia każdego roku, obejmują około 35 miejsc w mieście (głównie sale sportowe szkół podstawowych). W wyniku przeprowadzanych konkursów ofert do programu kwalifikujemy ok. 50 "trenerów osiedlowych" w każdej edycji .  Zamierzenia te nie mogą być osadzone w próżni, stąd konieczność współpracy z dyrekcjami szkół, radami osiedli, organizacjami pozarządowymi, służbami mundurowymi. Będziemy oczekiwać współpracy i zainteresowania. W przekonaniu, że wspólnymi siłami stworzymy skuteczną zaporę i alternatywę dla zgarbionych pleców nad komputerem, różnych używek, alkoholu, bezsensownego wystawania w bramach. Liczymy na pomoc i współpracę.


Warunki jakie musi spełnić osoba chętna do pracy w charakterze "Trenera Osiedlowego":

  • należy utworzyć grupę dzieci i młodzieży około 15 osób i prowadzić z nimi systematyczne zajęcia (4-6 godzin w tygodniu)
  • zajęcia powinny się odbywać zarówno na boiskach otwartych lub w sali gimnastycznej
  • warunkiem uczestnictwa w Programie jest uzyskanie zgody dyrekcji szkoły na bezpłatne korzystanie z obiektów szkolnych oraz przyszkolnych
  • zajęcia muszą być prowadzone w godzinach popołudniowych i być bezpłatne dla młodzieży
  • praca trenera osiedlowego musi być ściśle powiązana z Radą danego osiedla (uczestnictwo w festynach osiedlowych, udział w turniejach i zawodach organizowanych na terenie osiedla)
  • termin realizacji zadania to styczeń - maj oraz wrzesień - grudzień 2011
  • preferowane formy aktywności ruchowej młodzieży to gry zespołowe

Trener Osiedlowy

Wednesday, 27 May 2009 13:31