Search, View and Navigation

 

Zadania realizowane ze środków finansowych Urzędu Miasta Poznań Wydziału Kultury Fizycznej

Trener osiedlowy (II edycja 2011)

Dyrektorzy, Nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych Poznania.

"Poznański" Szkolny Związek Sportowy informuje, że można składać nowe wnioski o przyznanie środków na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych w ramach: Trener osiedlowy.

Zgłoszenia - wnioski (do pobrania poniżej) z podaniem najważniejszych informacji dotyczących nauczyciela oraz prowadzonej grupy, prosimy przesyłać na adres "Poznańskiego" SZS, ul. Gdańska 1, fax (61) 877 23 29 do dnia 30.06.2011 r.

Warunki:

  • Od nowego roku szkolnego jednym z najważniejszych kryteriów przyznawania środków będzie podpisanie umowy partnerskiej z jednym z poznańskich klubów sportowych, zajmujących się piłką ręczną, koszykówką czy siatkówką.
  • zgoda dyrekcji szkoły na bezpłatne udostępnienie obiektów szkolnych oraz przyszkolnych do prowadzenia zajęć
  • zajęcia muszą być bezpłatne dla dzieci i młodzieży oraz odbywać się w godzinach popołudniowych
  • trener wraz z prowadzoną grupą zobowiązany jest do startu w imprezach organizowanych przez nasze stowarzyszenie
  • trener wywiązał się z wszystkich zobowiązań za poprzednie okresy (tworzenie swojego profilu, zdanie dzienniczka zajęć do kontroli)
  • termin realizacji zadania - od 12 września do 17 grudnia 2011 r.
  • wnioski należy składać do 30.06.2011 r. w siedzibie Poznańskiego Szkolnego Związku Sportowego - ul. Gdańska 1, Poznań
  • lista osób zakwalifikowanych do programów oraz pozostałe informacje zostaną umieszczone w internecie na naszej stronie http://www.szs.poznan.pl do 5 września 2011 r.

Załączniki:

Friday, 03 June 2011 10:32