Szukaj, przeglądaj i nawiguj

Zadania realizowane ze środków finansowych Urzędu Miasta Poznań Wydziału Sportu.

 

Igrzyska M?odzie?y Szkolnej

Szkolne Ligi Sportowe

Aktualno?ci

Szesnasty numer "Sport M?odych"!

poniedziałek, 25 czerwca 2012 09:57

Zapraszamy do pobrania szesnastego numeru miesi?cznika Pozna?skiego Szkolnego Zwi?zku Sportowego - "Sport M?odych". Jest on dost?pny do pobrania w zak?adce "Sport M?odych" b?d? tutaj. ?yczymy mi?ej lektury!

   

Gimnazjum 24 - najlepsze Gimnazjum w sporcie szkolnym w Wielkopolsce

niedziela, 24 czerwca 2012 14:27

W dniu 22 czerwca 2012r. w Turku nagrodzono sze?? najlepszych szk? podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych we wsp?zawodnictwie sportowym za mijaj?cy rok szkolny.

wi?cej...

   

czwartek, 14 czerwca 2012 16:28

Mistrzowie Wielkopolski nie zawiedli i podczas turnieju rozegranego w Gorlicach w dniach 30.05-1.06 br. z udzia?em 15 najlepszych szk? ponadgimnazjalnych (startowa?y rwnie? roczniki 1992!) pokonali m.in. zespo?y z Pruszkowa (ubieg?oroczny Mistrz!), Torunia (zdobywca V-tego miejsca), Stalowej Woli (VI-te miejsce) oraz w meczu o br?zowy medal zesp? z Prudnika.

wi?cej...

   

Obozy sportowe - Dofinansowanie

środa, 13 czerwca 2012 19:31

Uczniowskie Kluby Sportowe, Cz?onkowie Zwyczajni Pozna?skiego SZS, Pozna?ski Szkolny Zwi?zek Sportowy informuje o mo?liwo?ci dofinansowania akcji obozowej latem 2012.

wi?cej...

   

Certyfikaty 2012 - Realizacja

środa, 13 czerwca 2012 19:08

Dyrektorzy szk?, nauczyciele wychowania fizycznego,
"Pozna?ski" Szkolny Zwi?zek Sportowy informuje o sposobach realizacji certyfikatw.

wi?cej...

   

Podsumowanie Pozna?skich Igrzysk M?odzie?y Szkolnej 2011/2012

poniedziałek, 04 czerwca 2012 14:32

31 maja 2012r. na obiekcie M?odzie?owego O?rodka Sportowego ul. Gda?ska 1 w Poznaniu odby?o si? uroczyste zako?czenie POZNA?SKICH IGRZYSK M?ODZIE?Y SZKOLNEJ roku szkolnego 2011/2012. Sama uroczysto?? by?a zwie?czeniem sportowej rywalizacji oraz okazj? by podzi?kowa? najlepszym szko?om we wsp?zawodnictwie sportowym, nauczycielom za osi?gni?te wyniki, dyrektorom szk?, koordynatorom za ich zaanga?owanie i pomoc przy organizacji zawodw oraz zaproszonym go?ciom za wsparcie i pomoc.

wi?cej...

   

Zg?oszenia do rozgrywek na sezon 2012/2013

poniedziałek, 04 czerwca 2012 13:02

W dniu dzisiejszym na naszej stronie pojawi?y si? do pobrania formularze dla szk? deklaruj?cych ch?? uczestnictwa w zawodach sportowych, organizowanych przez "Pozna?ski" SZS i M?odzie?owy O?rodek Sportowy w roku szkolnym 2012/2013.

wi?cej...

   

Trener osiedlowy Pozna?skiego SZS (II edycja 2012)

poniedziałek, 04 czerwca 2012 12:43

Dyrektorzy, Nauczyciele wychowania fizycznego szk? podstawowych Poznania.

"Pozna?ski" Szkolny Zwi?zek Sportowy informuje, ?e mo?na sk?ada? wnioski o przyznanie ?rodkw na prowadzenie zaj?? rekreacyjno-sportowych w ramach programu: Trener osiedlowy.

wi?cej...

   

Strona 1 z 9