Szukaj, przeglądaj i nawiguj

Zadania realizowane ze środków finansowych Urzędu Miasta Poznań Wydziału Sportu.

 

Certyfikaty 2012 - Realizacja

Dyrektorzy szkół, nauczyciele wychowania fizycznego,
"Poznański" Szkolny Związek Sportowy informuje o sposobach realizacji certyfikatów.

Certyfikaty za współzawodnictwo sportowe

Po okazaniu pisemnego upoważnienia dyrektora, przedstawiciel szkoły będzie mógł dokonać bezgotówkowego zakupu sprzętu sportowego w hurtowni SPORTECH, ul. Przemysłowa 11a w Luboniu - osoba do kontaktu - Andrzej Wieczorkiewicz lub hurtowni WILDEX, ul. Dziadoszańska 10 w Poznaniu - osoba do kontaktu - Katarzyna Gierczyk.

Termin realizacji 14.06.2012 - 27.06.2012 r.

  • łaczna kwota z certyfikatów dla szkoły musi być zrealizowana w jednej hurtowni,
  • zakupiony sprzęt sportowy należy wpisać do rejestru wyposażenia szkoły.

We wrześniu 2012 do szkół dostarczone zostaną protokoły przekazania sprzętu.

W załączeniu wykaz szkół oraz kwoty certyfikatów:

SP 6, G 24, LO MM - 3000 zł
SP 29, G 29, 6 LO - 2500 zł
SP 18, G 12, Z.S.Technicznych - 2000 zł
SP 20, G 33, 8 LO - 1500 zł
SP 34, G 58, 2 LO - 1000 zł

środa, 13 czerwca 2012 19:08