Szukaj, przeglądaj i nawiguj

Zadania realizowane ze środków finansowych Urzędu Miasta Poznań Wydziału Sportu.

 

Igrzyska M?odzie?y Szkolnej

Szkolne Ligi Sportowe

Aktualno?ci

Trener osiedlowy Pozna?skiego SZS (II edycja 2013)

czwartek, 27 czerwca 2013 16:27

Dyrektorzy, Nauczyciele wychowania fizycznego szk? podstawowych Poznania,

"Pozna?ski" Szkolny Zwi?zek Sportowy informuje, ?e mo?na sk?ada? wnioski o przyznanie ?rodkw na prowadzenie zaj?? sportowych w ramach programu: Trener osiedlowy Pozna?skiego SZS.

Czytaj wi?cej...

   

Dwudziesty trzeci numer "Sport M?odych"!

poniedziałek, 24 czerwca 2013 12:59

Zapraszamy do pobrania dwudziestego trzeciego numeru dwumiesi?cznika Pozna?skiego Szkolnego Zwi?zku Sportowego - "Sport M?odych". Jest on dost?pny do pobrania w zak?adce "Sport M?odych" b?d? tutaj. ?yczymy mi?ej lektury!

   

Podsumowanie Pozna?skich Igrzysk M?odzie?y Szkolnej 2012/2013

poniedziałek, 17 czerwca 2013 20:44

14 czerwca 2013r. na obiekcie M?odzie?owego O?rodka Sportowego, ul. Gda?ska 1 w Poznaniu odby?o si? uroczyste zako?czenie POZNA?SKICH IGRZYSK M?ODZIE?Y SZKOLNEJ roku szkolnego 2012/2013 po??czone z wyr?nieniem najbardziej usportowionych szk?. W mijaj?cym roku szkolnym wystartowa?y dzieci z 73 szk? podstawowych oraz m?odzie? z 49 gimnazjw i 44 szk? ponadgimnazjalnych. Szacujemy, ?e we wszystkich zawodach zorganizowanych przez Pozna?ski SZS oraz MOS wystartowa?o oko?o dziesi?? tysi?cy osb. Dzieci i m?odzie? rywalizowa?a w 17 dyscyplinach. Przeprowadzili?my ponad 60 imprez sportowych.

Czytaj wi?cej...

   

Przeprowad? Bibliotek?!

sobota, 15 czerwca 2013 11:41

W sobot?, 29 czerwca br., odb?dzie si? uroczyste otwarcie nowego skrzyd?a Biblioteki Raczy?skich w Poznaniu, w ktrym na czytelnikw czeka powi?kszony ksi?gozbir, nowoczesna infrastruktura i wiele innowacyjnych rozwi?za?.

Czytaj wi?cej...

   

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska

wtorek, 11 czerwca 2013 19:24

Zapraszamy do wzi?cia udzia?u w kolejnej edycji turnieju pi?karskiego - IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska. Kopia listuMinistra Sportu i Turystyki oraz wszelkie informacje na temat tegorocznej imprezy znajdziecie pa?stwo w za??czniku poni?ej.

Za??czniki:

   

Uroczyste Zako?czenie Pozna?skich Igrzysk M?odzie?y Szkolnej

wtorek, 11 czerwca 2013 19:03

Pozna?ski Szkolny Zwi?zek Sportowy oraz POSiR oddzia? M?odzie?owy O?rodek Sportowy serdecznie zapraszaj? na Uroczyste Zako?czenie Pozna?skich Igrzysk M?odzie?y Szkolnej po??czone z podsumowaniem wsp?zawodnictwa sportowego pozna?skich szk? w roku szkolnym 2012/2013.

Czytaj wi?cej...

   

Zg?oszenia do rozgrywek na sezon 2013/2014

poniedziałek, 10 czerwca 2013 10:37

W dniu dzisiejszym na naszej stronie pojawi?y si? do pobrania formularze dla szk? deklaruj?cych ch?? uczestnictwa w zawodach sportowych, organizowanych przez "Pozna?ski" SZS i M?odzie?owy O?rodek Sportowy w roku szkolnym 2013/2014.

Czytaj wi?cej...

   

Festyn sportowo-rekreacyjny z Olimpijczykami 2013

niedziela, 09 czerwca 2013 17:34

4 czerwca 2013 na boisku MOS, ul. Gda?ska 1, odby? si? wielki festyn rekreacyjno-sportowy dla dzieci uczestnicz?cych w programie "Trener Osiedlowy" organizowany przez Pozna?ski Szkolny Zwi?zek Sportowy. W festynie wzi??o udzia? ponad 600 dzieci z pozna?skich szk? podstawowych.

Czytaj wi?cej...

   

Strona 1 z 9