Szukaj, przeglądaj i nawiguj

Zadania finansowane przez Urząd Miasta Poznania z budżetu Wydziału Sportu.

 

Igrzyska M?odzie?y Szkolnej

Szkolne Ligi Sportowe

Nasz profil na Facebook:

Aktualno?ci

Trener osiedlowy Pozna?skiego SZS (II edycja 2014)

niedziela, 10 sierpnia 2014 08:09

Dyrektorzy, Nauczyciele wychowania fizycznego szk? podstawowych Poznania,

"Pozna?ski" Szkolny Zwi?zek Sportowy informuje, ?e mo?na sk?ada? wnioski o przyznanie ?rodkw na prowadzenie zaj?? sportowych w ramach programu: Trener osiedlowy Pozna?skiego SZS.

Czytaj wi?cej...

   

28 numer "Sport M?odych" - dwumiesi?cznik PSZS!

środa, 25 czerwca 2014 23:12

Zapraszamy do pobrania dwudziestego smego numeru "Sportu M?odych" Pozna?skiego Szkolnego Zwi?zku Sportowego. Jest on dost?pny do pobrania w zak?adce "Sport M?odych" b?d? tutaj. ?yczymy mi?ej lektury!

   

Zg?oszenia do rozgrywek na sezon 2014/2015

środa, 11 czerwca 2014 18:17

W dniu dzisiejszym na naszej stronie pojawi?y si? do pobrania formularze dla szk? deklaruj?cych ch?? uczestnictwa w zawodach sportowych, organizowanych przez "Pozna?ski" SZS i M?odzie?owy O?rodek Sportowy w roku szkolnym 2014/2015.

Czytaj wi?cej...

   

Uroczyste Zako?czenie Pozna?skich Igrzysk M?odzie?y Szkolnej

poniedziałek, 02 czerwca 2014 21:08

Pozna?ski Szkolny Zwi?zek Sportowy oraz M?odzie?owy O?rodek Sportowy serdecznie zapraszaj? wszystkich ch?tnych 13 czerwca 2014 na Uroczyste Zako?czenie Pozna?skich Igrzysk M?odzie?y Szkolnej po??czone z podsumowaniem wsp?zawodnictwa sportowego pozna?skich szk? w roku szkolnym 2013/2014.

Czytaj wi?cej...

   

Rozliczenie I edycji Trener osiedlowy 2014

niedziela, 01 czerwca 2014 22:57

Du?ymi krokami zbli?a si? zako?czenie roku szkolnego 2013/2014, a wraz z nim zaj?? sportowych prowadzonych w ramach programu Trener Osiedlowy Pozna?skiego Szkolnego Zwi?zku Sportowego.

Czytaj wi?cej...

   

środa, 21 maja 2014 21:12

Dyrekcja Szko?y Podstawowej nr 79 w Poznaniu og?asza nabr do IV klasy szko?y podstawowej o profilu sportowym - koszykwka na rok szkolny 2014/2015. Szczeg?owe informacje w za??czniku poni?ej oraz na stronie www.sp79.edu.pl.

Za??czniki:

   

środa, 21 maja 2014 21:00

Pozna?ski Szkolny Zwi?zek Sportowy przypomina o rozgrywkach w siatkow? pi?k? pla?ow?.
Rozpiska poni?ej.

Za??czniki:

   

Biofarm Streetball Cup?

czwartek, 15 maja 2014 08:23

   

Strona 1 z 9