Szukaj, przeglądaj i nawiguj

Zadania finansowane przez Urząd Miasta Poznania z budżetu Wydziału Sportu.

 

Igrzyska M?odzie?y Szkolnej

Szkolne Ligi Sportowe

Nasz profil na Facebook:

Aktualno?ci

Trzydziesty trzeci numer "Sport M?odych"

piątek, 19 czerwca 2015 07:08

Zapraszamy do pobrania trzydziestego trzeciego numeru "Sportu M?odych" Pozna?skiego Szkolnego Zwi?zku Sportowego. Jest on dost?pny do pobrania w zak?adce "Sport M?odych" b?d? tutaj. ?yczymy mi?ej lektury!

   

Zg?oszenia do rozgrywek na sezon 2015/2016

środa, 17 czerwca 2015 14:04

W dniu dzisiejszym na naszej stronie pojawi?y si? do pobrania formularze dla szk? deklaruj?cych ch?? uczestnictwa w zawodach sportowych, organizowanych przez "Pozna?ski" SZS i M?odzie?owy O?rodek Sportowy w roku szkolnym 2015/2016.

Czytaj wi?cej...

   

Uroczyste Zako?czenie Pozna?skich Igrzysk M?odzie?y Szkolnej 2015

wtorek, 02 czerwca 2015 15:52

Pozna?ski Szkolny Zwi?zek Sportowy oraz M?odzie?owy O?rodek Sportowy serdecznie zapraszaj? 12 czerwca 2015 na Uroczyste Zako?czenie Pozna?skich Igrzysk M?odzie?y Szkolnej po??czone z podsumowaniem wsp?zawodnictwa sportowego pozna?skich szk? w roku szkolnym 2014/2015.

Czytaj wi?cej...

   

czwartek, 28 maja 2015 19:51

W tym roku Gimnazjada w Pi?ce Siatkowej Pla?owej odby?a si? w wyj?tkowym miejscu!

Zawodnicy pozna?skich szk? gimnazjalnych rywalizowali na specjalnie przygotowanych boiskach w samym centrum Poznania w?a?nie na Placu Wolno?ci. Na dok?adnie tych samych boiskach odby?y si? Eliminacje Akademickich Mistrzostw Poznania oraz do Mistrzostw Polski w Pi?ce Siatkowej Pla?owej M??czyzn!

Czytaj wi?cej...

   

Rozliczenie I edycji Trener osiedlowy 2015

środa, 27 maja 2015 14:19

Niespe?na miesi?c pozosta? do ko?ca roku szkolnego 2014/2015. Ko?czy si? rwnie? kolejna edycja zaj?? sportowych prowadzonych w ramach programu Trener Osiedlowy Pozna?skiego Szkolnego Zwi?zku Sportowego.

Czytaj wi?cej...

   

Streetball Pi?tkowo 2015

poniedziałek, 25 maja 2015 18:07

Zapraszamy na XVI Mistrzostwa Pi?tkowa w koszykwce ulicznej - streetball challenge, ktre odb?d? si? 13 czerwca 2015 w Szkole Podstawowej nr 35, os. W?adys?awa ?okietka. Zapisy: do 10.06.2015. Wi?cej informacji na plakacie oraz w za??cznikach poni?ej:

Za??czniki:

   

poniedziałek, 25 maja 2015 17:59

Uczniowskie Kluby Sportowe/Kluby sportowe oraz Stowarzyszone z Pozna?skim Szkolnym Zwi?zkiem Sportowym,
Pozna?ski Szkolny Zwi?zek Sportowy informuje, ?e mo?na sk?ada? wnioski o dofinansowanie letnich obozw sportowych.

Czytaj wi?cej...

   

czwartek, 14 maja 2015 19:14

Serdecznie zapraszamy wszystkie szko?y do udzia?u w imprezie ENEA OLIMPIADA SPORTU, wielkim festynie rekreacyjno-sportowym ??cz?cym rywalizacj? sportow? ze wspania?? zabaw?. Wydarzenie jest jednocze?nie podsumowaniem cyklicznego projektu ENEA Akademia Sportu.

Czytaj wi?cej...

   

Strona 1 z 8