Szukaj, przeglądaj i nawiguj

Zadania finansowane przez Urząd Miasta Poznania z budżetu Wydziału Sportu.

 
 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 

Marcin Jopek

Poznański Animator Sportu Szkolnego

Miejsce prowadzenia zajęć:

Szkoła Podstawowa nr 34
os. Bolesława Śmiałego 107

Dyscyplina:

Koszykówka

Godziny pracy:

środa 15:50 - 16:35

czwartek 15:00-15:45

Krótka informacja o prowadzonych zajęciach:

Styczeń-Maj 2019

W maju zakończyła się druga edycja zajęć dla uczniów klas 1-ych w roku szkolnym 2018/2019 w ramach programu Poznański Animator Sportu Szkolnego. Zajęcia podobnie jak w pierwszym semestrze cieszyły się sporym zainteresowaniem ze strony dzieci. Na naszych zajęciach doskonaliliśmy umiejętności poznane w pierwszym półroczu oraz w dalszym ciągu rozwijaliśmy koordynację ruchową i sprawność ogólną. W ostatnim miesiącu zajęć dzieci już w stopniu zadowalającym potrafiły wykonać ćwiczenia techniczne z zakresu koszykówki, największy postęp widać w technice rzutu oraz technice kozłowania. Uczestnicy zajęć do każdych zajęć podchodzili z bardzo dużym zapałem i chęcią do pracy. Najważniejsza jednak była radość, jaką dzieci wynosiły z odbytych zajęć – w tym wieku uczestnicy muszą przede wszystkim „bawić się”, dopiero w drugiej kolejności pracować na zajęciach. Udało nam się na tych zajęciach znaleźć bardzo dobry balans pomiędzy elementami zabawowymi oraz nauką nowych umiejętności i doskonaleniem już poznanych umiejętności. Rok szkolny 2018/2019 był pierwszym, w którym odbywały się w Szkole Podstawowej nr 34 zajęcia dla uczniów klas I-ych i uważam, że w kolejnym roku szkolnym należy kontynuować pracę z najmłodszymi dziećmi, z pewnością istnieje potrzeba organizacji dodatkowych godzin zajęć sportowych dla tej grupy.

Zdjęcia:

Kwiecień 2019

-

Zdjęcia:

Luty 2019

-

Zdjęcia:

Wrzesień-Grudzień 2018

Zajęcia w tym roku szkolnym rozpoczęliśmy zgodnie z planem 20 września 2018 r., po raz pierwszy dla dzieci z klas 1-ych. Początkowo grupa nie była bardzo liczna, ale zajęcia okazały się bardzo atrakcyjne i bardzo szybko zebraliśmy komplet uczestników. W pierwszej części zajęć akcent był położony na budowaniu i zwiększaniu ogólnej sprawności fizycznej dzieci w formie prostych ćwiczeń oraz przede wszystkim w formie najróżniejszych gier i zabaw. Wraz z postępami stopniowo zaczęliśmy do naszych zajęć włączać elementy piłki koszykowej – początkowo ćwiczenia nauczające prawidłowej techniki kozłowania, później dołączona do tego została technika rzutu do kosza, a zakończyliśmy na technice podań. Obecnie pracujemy nad utrwalaniem tych elementów gry, wraz z dalszym rozwojem zdobytych już umiejętności. Grupa uczęszczająca na niniejsze zajęcia jest liczna i przede wszystkim bardzo chętna do pracy, co jest w tak młodym wieku najważniejszym czynnikiem. Zajęcia dają dzieciom bardzo dużo radości, jest to dla nich bardzo dobra okazja do rozwijania swojej ogólnej sprawności, zdobywania nowych umiejętności, ale także, do rozwijania umiejętności współpracy w grupie. Są to bardzo ważne lekcje, które nie tylko pomogą w ewentualnym dalszym rozwoju sportowym, ale przede wszystkim wpłyną pozytywnie na życie codzienne podopiecznych – promocja aktywnej formy spędzenia czasu wolnego oraz zdrowego trybu życia. Dzieci już nie mogą się doczekać kontynuacji zajęć w drugim semestrze!

Zdjęcia:

Listopad 2018

-

Zdjęcia:

Październik 2018

-

Zdjęcia:

Wprowadzenie

W roku szkolnym 2018/2019 prowadzę zajęcia sportowe w ramach programu „Poznański Animator Sportu Szkolnego” z dziećmi z klas I-ych. Zajęcia mają na celu popularyzowanie aktywnego spędzania czasu wolnego, zachęcać dzieci do aktywności fizycznej, ale także podnosić ogólny poziom sprawności fizycznej wśród najmłodszych. Jednocześnie zajęcia mają na celu przybliżenie najmłodszym uczniom naszej szkoły piękną dyscyplinę sportu, jaką jest koszykówka. Zajęcia składają się w głównie z gier i zabaw z zakresu sprawności ogólnej oraz wprowadzających podstawowe elementy gry w koszykówkę, takich jak chwyty, podania, kozłowanie, czy rzuty. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w wymiarze po 45 minut. Na ten moment nie planujemy udziału w rywalizacji międzyszkolnej. Najważniejszymi elementami naszych zajęć są wspaniała zabawa w koleżeńskiej atmosferze, elementy zdrowej rywalizacji w duchu fair-play, dzięki czemu dzieci czerpią przyjemność z udziału w zajęciach i świetnie się podczas nich bawią. Zajęcia pozwalają dzieciom poznać nowe gry i zabawy ruchowe i rozwijają umiejętność współpracy w grupie, która to umiejętność jest ważna nie tylko w sporcie, ale również w codziennym życiu. Dzieci z zajęć wracają zmęczone, ale z uśmiechem na twarzy i satysfakcją z wykonanej pracy na zajęciach.

Zdjęcia:

Powrót