Szukaj, przeglądaj i nawiguj

Zadania finansowane przez Urząd Miasta Poznania z budżetu Wydziału Sportu.

 
 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 

Małgorzata Dudka

Poznański Animator Sportu Szkolnego

Miejsce prowadzenia zajęć:

Szkoła Podstawowa nr 59
ul. Baranowska 1

Dyscyplina:

Koszykówka

Godziny pracy:

środa 17:30-19:30

piątek 18:30-19:30

Krótka informacja o prowadzonych zajęciach:

Styczeń-Maj 2019

W drugim półroczu w ramach programu Animator Sportu Szkolnego w SP 59 dwa razy w tygodniu odbywały się zajęcia koszykówki dla dwóch grup wiekowych. Grupa 4-8 podczas zajęć rozegrała turniej o Mistrzostwo Szkoły Podstawowej nr 59. Duże zaangażowanie i ilość rozegranych meczy przyczyniło się do wzrostu poziomu wyszkolenia sportowego u dzieci. Dla młodszych adeptów koszykówki uwieńczeniem pracy na zajęciach był turniej organizowany przez SP 18 "Pierwszy krok z koszykówką". Zabawowo-sportowa forma turnieju dała wiele radości dzieciom i motywacji do dalszego uprawiania koszykówki.

Zakończeniem sezonu sportowego w SP 59 był Festyn Rekreacyjno-Sportowy organizowany przez Poznański Szkolny Związek Sportowy. Dla dzieci było to integracyjne spotkanie z młodymi koszykarzami z poznańskich szkół, a dla trenerów/nauczycieli możliwość wymiany poglądów i doświadczeń.

Zdjęcia:

Luty 2019

Od lutego do końca maja w SP 59 dwa razy w tygodniu w ramach programu Animator Sportu Szkolnego, odbywają się zajęcia: gry i zabawy z elementami koszykówki dla młodszych dzieci,doskonalenie techniki gry w koszykówkę dla starszej grupy. Uczymy się rzemiosła koszykarskiego przez gry i zabawy, podnosimy swoją sprawność ogólną, uczymy się od bardziej technicznie zaawansowanych kolegów, sprawdzamy swoje umiejętności podczas organizowanych turniejów w ramach Igrzysk Dzieci i Mistrzostw Szkoły. Dla uzdolnionych proponujemy treningi w koszykarskich klubach sportowych.

Zajęcia w SP 59:
Środa 17:30-18:30 młodsza grupa
Środa 18:30-19:30 starsza grupa
Piątek 18:30-19:30 starsza grupa

Zdjęcia:

Wrzesień-Grudzień 2018

Zajęcia sportowe z elementami koszykówki. Młodsza grupa raz w tygodniu, starsi dwa razy, systematycznie spotykali się na zajęciach sportowych rozwijających sprawność fizyczną, umiejętności i wiadomości koszykarskie. Dzieci podczas ćwiczeń kształtują koordynację wzrokowo-ruchową zwinność, szybkość. W treningu małych sportowców w początkowym etapie z koszykówką wykorzystane zostały gry i zabawy oraz proste formy ćwiczeń z rywalizacją. Starsza grupa opanowane nawyki ruchowe wykorzystała podczas ćwiczeń specjalistycznych i w meczach: turnieju koszykówki chłopców I etapu Igrzysk Dzieci. Wysoka frekwencja i widoczne osiągnięte efekty pracy, świadczą o celowości zajęć w SP 59.

Zdjęcia:

Wprowadzenie

Zajęcia koszykówki w ramach programu Animator Sportu Szkolnego w SP 59 odbywają się dwa razy w tygodniu: środa 17:30-18:30 dla klas 1-4 chłopcy, 18:30-19:30 dla klas 5-8 chłopcy, piątek 18:30-19:30 dla kl.5-8 dziewczyny i chłopcy. Na zajęciach dzieci uczą się współzawodnictwa i współdziałania w grupie , doskonalą poznane elementy techniki i taktyki gry. Uczniowie rozwijają umiejętności ruchowe poprzez realizowane na treningach, wszechstronne przygotowanie ogólne oraz specjalne. Młodsza grupa poprzez gry i zabawy stopniowo poznaje grę sportową - koszykówkę, pracuje nad prawidłowym i poprawnym wykonaniem ćwiczeń.

Zdjęcia:

Powrót