Szukaj, przeglądaj i nawiguj

Zadania finansowane przez Urząd Miasta Poznania z budżetu Wydziału Sportu.

 
 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 

Piątek Andrzej

Poznański Animator Sportu Szkolnego

Miejsce prowadzenia zajęć:

Szkoła Podstawowa nr 78
ul. Żonkliowa 34

Dyscyplina:

Unihokej

Godziny pracy:

czwartek 15:30-17:00

Krótka informacja o prowadzonych zajęciach:

Luty-Maj 2018

 1. Poznański Animator Sportu Szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 78 w Poznaniu, ul. Żonkilowa 34
 2. Liczba sekcji w których prowadzone są treningi: 1

  • rodzaj sekcji: unihokej,
  • ilość ćwiczących: 16,
  • nazwisko i imię prowadzących zajęcia: Piątek Andrzej,
  • miejsce prowadzenia treningów: Szkoła Podstawowa nr 78 w Poznaniu.
 3. Udział w zawodach i osiągnięcia sportowe oddzielnie dla poszczególnych sekcji:

  Unihokej – w ramach zajęć z unihokeja, które były organizowane w programie Poznański Animator Sportu Szkolnego brało udział 16 chłopców. Celem zajęć był wszechstronny rozwój organizmu, przekazanie podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu unihokeja, rozwój sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej, kształtowanie postawy świadomego uczestnictwa uczniów w różnych formach aktywności sportowo-rekreacyjnej w szkole i po jej ukończeniu dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego. Zadaniem było kształtowanie sprawności funkcjonalnej organizmu, umiejętności działania na rzecz zdrowia, nabycie i wykorzystanie indywidualnych i zespołowych form ruchu w aktywności sportowej i rekreacyjnej, a także kształtowanie nawyku samodyscypliny, poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz drugiego człowieka, współdziałania zespołowego i wzajemnego szacunku. Tematyka obejmowała ćwiczenia techniki i taktyki indywidualnej oraz zespołowej z zakresu dyscypliny sportowej jaką jest unihokej, udział w zawodach i rozgrywkach, popularyzacja dyscypliny, przygotowywanie, organizacja i przeprowadzanie imprez sportowych. Uczestnicy organizowali zawody oraz brali udział w rozgrywkach o mistrzostwo m. Poznania chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Zdjęcia:

-

Wrzesień-Grudzień 2018

 1. Poznański Animator Sportu Szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 78 w Poznaniu, ul. Żonkilowa 34
 2. Liczba sekcji w których prowadzone są treningi: 1

  • rodzaj sekcji: unihokej,
  • ilość ćwiczących: 16,
  • nazwisko i imię prowadzących zajęcia: Piątek Andrzej,
  • miejsce prowadzenia treningów: Szkoła Podstawowa nr 78 w Poznaniu.
 3. Udział w zawodach i osiągnięcia sportowe oddzielnie dla poszczególnych sekcji:

  Unihokej – w ramach zajęć z unihokeja, które były organizowane w programie Poznański Animator Sportu Szkolnego brało udział 16 chłopców. Celem zajęć był wszechstronny rozwój organizmu, przekazanie podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu unihokeja, rozwój sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej, kształtowanie postawy świadomego uczestnictwa uczniów w różnych formach aktywności sportowo-rekreacyjnej w szkole i po jej ukończeniu dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego. Zadaniem było kształtowanie sprawności funkcjonalnej organizmu, umiejętności działania na rzecz zdrowia, nabycie i wykorzystanie indywidualnych i zespołowych form ruchu w aktywności sportowej i rekreacyjnej, a także kształtowanie nawyku samodyscypliny, poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz drugiego człowieka, współdziałania zespołowego i wzajemnego szacunku. Tematyka obejmowała ćwiczenia techniki i taktyki indywidualnej oraz zespołowej z zakresu dyscypliny sportowej jaką jest unihokej, udział w zawodach i rozgrywkach, popularyzacja dyscypliny, przygotowywanie, organizacja i przeprowadzanie imprez sportowych. Uczestnicy organizowali zawody oraz brali udział w rozgrywkach o mistrzostwo m. Poznania chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Zdjęcia:

Powrót