Szukaj, przeglądaj i nawiguj

Zadania finansowane przez Urząd Miasta Poznania z budżetu Wydziału Sportu.

 
 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 90 gości 

Agata Pohl

Poznański Animator Sportu Szkolnego

Miejsce prowadzenia zajęć:

Szkoła Podstawowa nr 88
ul. Swoboda 53

Dyscyplina:

Piłka Siatkowa

Godziny pracy:

środa 15:30-17:00

Krótka informacja o prowadzonych zajęciach:

Wrzesień-Grudzień 2019

Zajęcia z piłki siatkowej prowadzone w ramach projektu Poznańskiego Animatora Sportu Szkolnego odbywały się zgodnie z harmonogramem tj. dwa razy w tygodniu - w poniedziałki i środy w godzinach od 15:30-17:00 dla dziewcząt klas 6, 7, 8. W zajęciach dziewczynki doskonaliły podstawowe umiejętności techniki gry oraz rozwijały zachowania gry fair-play. Zajęcia przebiegały w miłej, wesołej atmosferze przy wzajemnej pomocy i wsparciu. Systematyczna praca i zaangażowanie wpływały na budowaniu poprawnych relacji rówieśniczych oraz na widoczny postęp w usprawnianiu. Podczas treningów, starsze dziewczęta doskonaliły swoje umiejętności techniczne oraz poznawały tajniki taktyki gry. Głównym celem zajęć było rozwijania zamiłowań do piłki siatkowej oraz wdrażanie do aktywnego wypoczynku i wpajanie zasad zdrowego odżywiania, tym bardziej że zajęcia pokryły się z cyklem zajęć prowadzonych w szkole przez profesjonalnego dietetyka. Prowadząc treningi staram się uczyć umiejętności pokonywania przeszkód, szacunku, pokory, ciężkiej pracy oraz samodyscypliny. W ramach naszych cotygodniowych spotkań rozegraliśmy szkolny turniej mix klas 7 i 8. Dziewczęta brały udział w rozgrywkach sportowych zaplanowanych w ramach Igrzysk Dzieci oraz Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Udział w tego typu turniejach dał im możliwość skonfrontowania swoich umiejętności z koleżankami z innych szkół. Po zaciętej rywalizacja nie udało się przejść do II Etapu rozgrywek, ale tutaj spotkały się z koleżankami trenującymi piłkę siatkowa w klubach i pomimo ogromnej woli walki poległy. Nie ostudziło to jednak chęci dalszej pracy i osiągania coraz większych umiejętności. Współpracujemy również z klubem sportowym Energetyk, do którego uczęszczają nasze uczennice. W chwili obecnej uczestniczymy w Turnieju ENEA w hali sportowej przy ul. Chwiałkowskiego, gdzie moje podopieczne rozegrały już dwa spotkania. Tego rodzaju turnieje ułatwiają nawiązywanie nowych znajomości i sprzyjają integracji dzieci.

Zdjęcia:

Wprowadzenie

Zajęcia z piłki siatkowej prowadzone w ramach projektu Poznańskiego Animatora Sportu Szkolnego odbywały się zgodnie z harmonogramem tj. dwa razy w tygodniu. W poniedziałki i środy w godzinach 15:30-17:00 i są przeznaczone dla dzieci z klas VI-VIII. W zajęciach obecnie uczestniczy 21 dziewczynek. Obecnie przygotowujemy się do rozgrywek w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Igrzysk Dzieci doskonaląc podstawowe umiejętności techniki i taktyki gry. Zajęcia przebiegają w atmosferze wzajemnej życzliwości, pomocy i wsparcia.

Zdjęcia:

Powrót