Szukaj, przeglądaj i nawiguj

Zadania finansowane przez Urząd Miasta Poznania z budżetu Wydziału Sportu.

 
 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 

Agata Pohl

Poznański Animator Sportu Szkolnego

Miejsce prowadzenia zajęć:

Szkoła Podstawowa nr 88
ul. Swoboda 53

Dyscyplina:

Piłka Siatkowa

Godziny pracy:

poniedziałek 15:30-17:00

środa 16:30-18:00

Krótka informacja o prowadzonych zajęciach:

Styczeń-Maj 2019

Zajęcia z piłki siatkowej prowadzone w ramach projektu „Poznański Animator Sportu Szkolnego" odbywały się zgodnie z harmonogramem tj. dwa raz w tygodniu - w środy, w godzinach od 15:30 do 17:00 i w poniedziałki w godzinach od 15:30 do 17:00 w miesiącach od lutego do maja. W zajęciach aktywnie i systematycznie uczestniczyły dziewczynki i chłopcy z klas V i VI oraz dziewczynki klas starszych VII, VIII. Celem zajęć była popularyzacja i rozwijanie zainteresowań piłką siatkową, nauka i doskonalenie podstawowych umiejętności techniki i taktyki gry, kształtowanie zachowań fair-play oraz zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu. Taka forma aktywności fizycznej wpływa na rozwijanie cech motorycznych oraz na kształtowanie cech charakteru. Po II etapie rozgrywek dziewczynki nie brały udział w dalszych rywalizacjach sportowych ponieważ pożegnały się z rozgrywkami, natomiast na zajęciach bardzo sumiennie doskonaliły umiejętności siatkarskie. W ramach naszych cotygodniowych spotkań dziewczynki rozegreły turniej - czwórek i mixy klas VII i VIII. Udział w tego typu spotkaniach przyniósł niesamowitą dawkę emocji i radości oraz niewątpliwie wpłynął na podniesienie podstawowych umiejętności technicznych z piłki siatkowej. W miesiącu czerwcu b.r. na zaproszenie SP nr 10 wzięłyśmy udział w VI Memoriale Macieja Zawiei rozgrywając mecze w kategorii szóstek. Celem spotkania była wymiana doświadczeń szkoleniowych i popularyzacja piłki siatkowej wśród dziewcząt. Naszemu spotkaniu towarzyszyła miła i sympatyczna atmosfera. Dziewczynki miały możliwość skonfrontowania swoich umiejętności z najlepszymi zawodniczkami z zaprzyjaźnionych szkół. Efektem końcowym naszych zmagań było zdobycie pucharu. Nadal współpracujemy z klubem sportowym Energetyk, a nasze podopieczne które na co dzień trenują w KS Energetyk startuję w licznych turniejach siatkarskich. Na przełomie całego roku szkolnego dziewczęta uczestniczyły w czterech turniejach siatkarskich organizowanych przez ENA Akademia Siatkówki w Arenie. Moji podopieczni rywalizowali w kategorii czwórek chłopcy i dziewczęta oraz trójek dziewczat odnosząc wprawdzie małe sukcesy, ale tym etapie szkolenia bardzo istotne jest ogranie zawodniczek co niewątpliwie wpływa na jakość gry. Udział w tego typu imprezach mam nadzieję, iż w przyszłości zaowocuje wieloma sukcesami sportowym. Na zakończenie sezonu wzięliśmy udział w Festynie sportowo-rekreacyjnym dla dzieci uczestniczących w programie „Poznański Animator Sportu Szkolnego".

Zdjęcia:

Luty 2019

Zajęcia z piłki siatkowej prowadzone w ramach projektu Poznańskiego Animatora Sportu Szkolnego odbywały się zgodnie z harmonogramem tj. dwa razy w tygodniu. W poniedziałki zajęcia odbywają się w godzinach 15.30-17.00 i są przeznaczone dla dzieci z klas 4-6.W zajęciach obecnie uczestniczy 19 uczniów. Podczas treningów, uczniowie doskonalą swoje umiejętności techniczne oraz poznają tajniki taktyki gry. W środę w godzinach od 16.30 do 18.00 odbywają się zajęcia dla dziewcząt klas starszych, czyli 7-8. Grupa liczy obecnie 17 dziewcząt. Głównym celem zajęć jest rozwijania zamiłowań do piłki siatkowej oraz wdrażanie do aktywnego wypoczynku i wpajanie zasad zdrowego odżywiania się. Zajęcia przebiegają w bardzo miłej atmosferze przy wzajemnej pomocy i wsparciu. W ramach naszych cotygodniowych spotkań dziewczynki starsze rozegrały szkolny turniej szóstek. Uczniowie uczestniczą w turniejach z cyklu "Enea Akademii Sportu". W zawodach startują moi podopieczni dziewcząt i chłopców w kategoriach dwójek, trójek i czwórek.

Zdjęcia:

Wrzesień-Grudzień 2018

Zajęcia z piłki siatkowej prowadzone w ramach projektu Poznańskiego Animatora Sportu Szkolnego odbywały się zgodnie z harmonogramem tj. dwa raz w tygodniu-w poniedziałki w godzinach 15:30-17:00 dla grupy młodszych dzieci z klas 5-6 oraz w środy w godzinach od 16:30-18:00 dla dziewcząt klas 7-8. W zajęciach pierwszej grupy aktywnie i systematycznie uczestniczyli zarówno chłopcy jak i dziewczynki. Dzieci doskonaliły podstawowe umiejętności techniki gry oraz rozwijały zachowania gry fair-play. Zajęcia przebiegały w miłej, wesołej atmosferze przy wzajemnej pomocy i wsparciu. Systematyczna praca i zaangażowanie wpływały na budowaniu poprawnych relacji rówieśniczych oraz na widoczny postęp w usprawnianiu. Podczas treningów, starsze dziewczęta doskonaliły swoje umiejętności techniczne oraz poznawały tajniki taktyki gry. Głównym celem zajęć było rozwijania zamiłowań do piłki siatkowej oraz wdrażanie do aktywnego wypoczynku i wpajanie zasad zdrowego odżywiania. Prowadząc treningi staram się uczyć umiejętności pokonywania przeszkód, szacunku, pokory, ciężkiej pracy oraz samodyscypliny. W ramach naszych cotygodniowych spotkań dziewczynki klas 7 rozegrały szkolny turniej mix, a klasy 8 turniej międzyklasowy. Dziewczęta brały udział w rozgrywkach sportowych zaplanowanych w ramach Igrzysk Dzieci oraz Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Udział w tego typu turniejach dał im możliwość skonfrontowania swoich umiejętności z koleżankami z innych szkół. Po zaciętej rywalizacja udało im się przejść do II Etapu rozgrywek, ale tutaj spotkały się z koleżankami trenującymi piłkę siatkowa w klubach i pomimo ogromnej woli walki poległy. Nie ostudziło to jednak chęci dalszej pracy i osiągania coraz większych umiejętności. Współpracujemy również z klubem sportowym Energetyk, do którego uczęszczają nasze uczennice. W chwili obecnej uczestniczymy w Turnieju ENEA w hali widowiskowej Arena, gdzie moje podopieczne rozegrały już dwa spotkania. Tego rodzaju turnieje ułatwiają nawiązywanie nowych znajomości i sprzyjają integracji dzieci.

Zdjęcia:

Wprowadzenie

Zajęcia z piłki siatkowej prowadzone w ramach projektu Poznańskiego Animatora Sportu Szkolnego odbywały się zgodnie z harmonogramem tj. dwa razy w tygodniu. W poniedziałki zajęcia odbywają się w godzinach 15.30-17.00 i są przeznaczone dla dzieci z klas 4-6. W zajęciach obecnie uczestniczy 4 chłopców i 14 dziewczynek. Obecnie przygotowujemy się do rozgrywek w ramach Igrzysk Dzieci doskonaląc podstawowe umiejętności techniki i taktyki gry. Zajęcia przebiegają w atmosferze wzajemnej życzliwości, pomocy i wsparcia. W środę w godzinach od 16.30 do 18.00 odbywają się zajęcia dla dziewcząt klas starszych, czyli 7-8. Grupa liczy obecnie 19 dziewcząt. Obecnie również przygotowujemy się do zalanowanych rozgrywek w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Zdjęcia:

Powrót