Szukaj, przeglądaj i nawiguj

Zadania finansowane przez Urząd Miasta Poznania z budżetu Wydziału Sportu.

 
 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 121 gości 

Joanna Ignaszak

Poznański Animator Sportu Szkolnego

Miejsce prowadzenia zajęć:

Szkoła Podstawowa nr 56
ul. Tarnowska 27

Dyscyplina:

Piłka Siatkowa

Godziny pracy:

wtorek 14:30-16:00

środa 13:30-15:00

Krótka informacja o prowadzonych zajęciach:

Czerwiec 2021

Zajęcia w ramach projektu „Animator Sportu” dla dziewcząt oraz chłopców klas IV, V i VI odbywały się w czwartki (13:30-15:00) dla klas II i III w piątki od 13:30-15:00.

Dzięki tym zajęciom uczniowie uczyli się i doskonali zasady techniki gry w piłkę siatkową. Poznawały przepisy związane z dyscypliną oraz taktykę gry w małych grach 1x1, 2x2, 3x3 oraz 4x4.

W tym roku szkolnym, ze względu na epidemię zajęcia odbywały się od miesiąca maja. Długa nieobecność w szkole spowodowała, że treningi cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci naszej szkoły. Skutki związane z pandemia były widoczne przede wszystkim w kondycji, dlatego starałam się dostosować ćwiczenia do obecnych możliwości uczniów.

Na zakończenia sezonu przeprowadziliśmy turniej „Dwójek” dla klas V i VI. Graliśmy na dwóch boiskach, systemem „każdy z każdym”. Dla klas młodszych zorganizowaliśmy zawody „Wyścigi w rzędach”. Każde dziecko wykazało duże zaangażowanie oraz chęć zdobycia jak najlepszego miejsca. Każdy uczestnik otrzymał nagrodę w formie piłki.

W przyszłym roku szkolnym, nadal chciałabym brać udział w turniejach organizowanych przez Poznański SZS oraz kontynuować współpracę z klubem sportowym „Energetyk”, poprzez udział w cyklu turniejów „Energetyczna Siatkówka”.

Wśród dzieci chciałam zaszczepić chęć podnoszenia swoich sprawności i tężyzny fizycznej, zapoznać ich z podstawowymi przepisami z zakresu piłki siatkowej, nauczyć podstawowych technik oraz zwiększyć umiejętności z zakresu piłki siatkowej.

Jednym z głównych celów było również wpajanie dzieciom zasad fair play, prawidłowej rywalizacji, kulturalnego kibicowania i podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz porządku i higieny.

Zdjęcia:

Maj 2021

-

Zdjęcia:

Wrzesień-Grudzień 2020

Zajęcia z piłki siatkowej w SP 56, odbywają się w poniedziałki (8:00-8:45) i w czwartki (8:55-9:40) dla klas 1-3 oraz w czwartki (13:30-15:00) dla klas 4-6. Dzięki tym zajęciom uczniowie uczyli się i doskonali zasady techniki gry w piłkę siatkową. Poznawały przepisy związane z dyscypliną oraz taktykę gry w małych grach 1x1, 2x2, 3x3 oraz 4x4.

W I semestrze, ze względu na epidemię, zajęcia były prowadzone do 26 października. W tym semestrze z uwagi na pandemię, nie braliśmy udziału w rozgrywkach międzyszkolnych. W planach na II semestr mamy organizację turniejów na poziomie szkolnym. Wśród dzieci chciałam zaszczepić chęć podnoszenia swoich sprawności i tężyzny fizycznej, zapoznać ich z podstawowymi przepisami z zakresu piłki siatkowej, nauczyć podstawowych technik oraz zwiększyć umiejętności z zakresu piłki siatkowej. Jednym z głównych celów było również wpajanie dzieciom zasad fair-play, prawidłowej rywalizacji, kulturalnego kibicowania i podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz porządku i higieny.

Zdjęcia:

-

Luty-Czerwiec 2020

Zajęcia z piłki siatkowej w SP 56, odbywają się w poniedziałki (8:00-8:45) i w czwartki (8:55-9:40) dla klas 1-3 oraz w czwartki (13:30-15:00) dla klas 4-6.

Treningi mają na celu zwiększenie umiejętności z zakresu piłki siatkowej, poznawanie przepisów oraz taktyki gry w małych grach (2x2, 3x3, 4x4). Dzieci zapoznają się z zasadami współdziałania w zespole oraz zasadami fair-play. W tym semestrze z uwagi na pandemię, nie będziemy brać udziału w rozgrywkach międzyszkolnych. Chcemy zorganizować turnieje na poziomie szkolnym.

Zdjęcia:

Luty-Czerwiec 2020

Zajęcia w ramach projektu „Animator Sportu” dla dziewcząt oraz chłopców klas (IV, V i VI) odbywały się w poniedziałki (14:30-16:00). Dzięki tym zajęciom uczniowie uczyli się i doskonali zasady techniki gry w piłkę siatkową. Poznawali przepisy związane z dyscypliną oraz taktykę gry w małych grach 1x1, 2x2, 3x3 oraz 4x4.

W tym roku szkolnym, ze względu na epidemię zajęcia były prowadzone do 9 marca. W przyszłym roku szkolnym, nadal chciałabym brać udział w turniejach organizowanych przez Poznański SZS oraz kontynuować współpracę z klubem sportowym „Energetyk”, poprzez udział w cyklu turniejów „Energetyczna Siatkówka”

Wśród dzieci chciałam zaszczepić chęć podnoszenia swoich sprawności i tężyzny fizycznej, zapoznać ich z podstawowymi przepisami z zakresu piłki siatkowej, nauczyć podstawowych technik oraz zwiększyć umiejętności z zakresu piłki siatkowej. Jednym z głównych celów było również wpajanie dzieciom zasad fair play, prawidłowej rywalizacji, kulturalnego kibicowania i podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz porządku i higieny.

Zdjęcia:

-

Luty 2020

-

Zdjęcia:

Wrzesień-Grudzień 2019

Zajęcia w ramach projektu "Animator Sportu" dla dziewcząt klas V i VI odbywały się w poniedziałki (14:30-16:00) oraz dla klas III i IV w piątki (8:00-9:30). Dzięki tym zajęciom uczniowie uczyli się i doskonali zasady techniki gry w piłkę siatkową. Poznawały przepisy związane z dyscypliną oraz taktykę gry w małych grach 1x1, 2x2, 3x3 oraz 4x4. Braliśmy udział w pierwszym etapie w Igrzyskach Dzieci, organizowanych Poznański „SZS”. Turniej odbył się w SP 29. Szkoła uczestniczyła w projekcie „Energetyczna Siatkówka”, jednocześnie współpracowała z klubem sportowym „Energetyk” Poznań. Braliśmy udział w cyklicznych turniejach „Dwójek”, „Trójek” i „Czwórek”. W tym roku szkolnym zajęcia z piłki siatkowej cieszyły się dużym zainteresowaniem w klasach IV i III. Co może się przełożyć na lepszy wynik sportowy w latach przyszłych. Wśród dzieci chciałam zaszczepić chęć podnoszenia swoich sprawności i tężyzny fizycznej, zapoznać ich z podstawowymi przepisami z zakresu piłki siatkowej, nauczyć podstawowych technik oraz zwiększyć umiejętności z zakresu piłki siatkowej. Jednym z głównych celów było również wpajanie dzieciom zasad fair play, prawidłowej rywalizacji, kulturalnego kibicowania i podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz porządku i higieny.

Zdjęcia:

-

Wprowadzenie

-

Zdjęcia:

Powrót