Szukaj, przeglądaj i nawiguj

Zadania finansowane przez Urząd Miasta Poznania z budżetu Wydziału Sportu.

 
 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości 

Paweł Chęciński

Poznański Animator Sportu Szkolnego

Miejsce prowadzenia zajęć:

Szkoła Podstawowa nr 47
os. Czecha 59

Dyscyplina:

koszykówka

Godziny pracy:

poniedziałek 12:30-13:30

środa 15:30-16:30

piątek 11:40-12:40

Krótka informacja o prowadzonych zajęciach:

Grudzień 2020

W ramach II edycji Poznańskiego Animatora Sportu Szkolnego 2020 prowadziłem zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży SP 47 w Poznaniu. Dzięki większej ilości otrzymanych godzin zajęć mogłem poszerzyć grono uczestników. Na zajęcia zaprosiłem uczniów klas 1-3 SP. Spotkało się to z dużym zainteresowaniem. Uczniowie najmłodsi bardzo chętnie chodzili na zajęcia. Realizowałem zajęcia w formie gier i zabaw. Większość zabaw była przeprowadzona z piłką koszykową. Uczniowie podczas zabaw i gier nabyli pierwsze umiejętności koszykarskie. Z grupą starszą dziewcząt (klasy 6-8 SP) kontynuowałem zajęcia z lat poprzednich. W tej edycji zajęć skupiliśmy się na umiejętności współpracy w dwójkach: podania piłki, akcje dwójkowe w ataku. Przejście na naukę zdalną nie osłabiło zainteresowania i frekwencji uczniów. Wręcz zmobilizowało do systematycznego uczestnictwa, gdyż dla większości z nich były to jedyna możliwość aktywnego spędzania czasu. Dziewczęta uczestniczące w zajęciach poznały zagadnienia z techniki i taktyki piłki koszykowej. Uzyskały znaczny postęp w umiejętnościach ruchowych.

Zdjęcia:

-

Wrzesień-Grudzień 2020

W zajęciach bierze udział 10 dziewczyn i 10 chłopaków. Realizowane są tematy z zakresu techniki i taktyki piłki koszykowej oraz dyscyplin uzupełniających. Większość zajęć w formie zabaw i gier. Dbając o wszechstronne kształcenie młodzieży realizowane są tematy z różnych konkurencji sportowych. Rozwijając zainteresowania uczestników, w realizacji zajęć uwzględniam sugestie i prośby uczniów. Staram się wyrobić nawyk systematycznego uczestnictwa w aktywności fizycznej i zachęcać do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Zdjęcia:

Luty-Czerwiec 2020

W ramach I edycji Poznańskiego Animatora Sportu Szkolnego 2020 prowadziłem zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży SP 47 w Poznaniu. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu. Zajęcia były realizowane w formie zabaw i gier. Braliśmy udział w zawodach i turniejach międzyszkolnych. Poprzez zajęcia kształtowałem u dzieci nawyk aktywnego spędzania wolnego czasu oraz postawę fair play. Dziewczęta uczestniczące w zajęciach poznały zagadnienia z techniki i taktyki piłki koszykowej. Uzyskały znaczny postęp w umiejętnościach ruchowych. Niestety sytuacja epidemiologiczna w kraju zmusiła nas do przerwania zajęć. Mam nadzieję, że wrócimy do treningów we wrześniu.

Zdjęcia:

-

Wprowadzenie

-

Zdjęcia:

Powrót