Szukaj, przeglądaj i nawiguj

Zadania finansowane przez Urząd Miasta Poznania z budżetu Wydziału Sportu.

 
 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 38 gości 

Sylwia Obst

Poznański Animator Sportu Szkolnego

Miejsce prowadzenia zajęć:

Szkoła Podstawowa nr 29
os. Pod Lipami

Dyscyplina:

Tenis Stołowy

Godziny pracy:

-

Krótka informacja o prowadzonych zajęciach:

Czerwiec 2021

Dzięki zajęciom Animator Sportu Szkolnego nasi uczniowie mieli możliwość uczestniczyć z zajęciach sportowych tak potrzebnych w czasie pandemii. Trenowali raz w tygodniu, głównym celem prowadzonych zajęć było zwiększenie umiejętności gry w tenisa stołowego.

Wspólne zabawy i ćwiczenia wpływały na kształtowanie osobowości dzieci, na wyrabianie u nich takich cech jak: wytrwałość, szybkość reakcji, skupienie uwagi, samodzielność, umiejętność uczestniczenia we wspólnych zabawach, a także cech motorycznych, takich jak: szybkość, siła, zwinność i wytrzymałość. Dzieci ćwiczyły koordynację ruchową, poruszanie się w przestrzeni, kształtowały świadomość własnego ciała, poznawały swoje możliwości fizyczne. Udział w tym projekcie dał dzieciom nie tylko możliwość nauki gry, ale także aktywnego spędzania czasu wolnego i wspaniałej zabawy. Ćwiczenia w formie zabawowej dostarczały wiele radości i satysfakcji. Zajęcia rozbudziły potrzebę uczestnictwa dzieci w tej formie aktywności ruchowej.

Zorganizowany został festyn na zakończenie roku gdzie uczestnicy rywalizowali w grach rekreacyjnych , otrzymali słodki poczęstunek oraz soki.

Zdjęcia:

Grudzień 2020

Głównym celem projektu Animator Sportu w mojej szkole jest rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych służących wypracowaniu właściwych postaw prozdrowotnych oraz doskonalenie umiejętności gry w tenisa stołowego. Zajęcia prowadzone były raz w tygodniu w trakcie jednej jednostki treningowej z grupą dzieci w wieku 8-13 lat. Projekt ten był skierowany do uczniów szkoły bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną.

Główne zadanie projektu tym razem polegało jednak na umożliwieniu podejmowania aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w trudnym czasie pandemii.

Celem projektu było:

  • stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież,
  • poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości,
  • promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,
  • zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
  • stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie,
  • tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży,
  • optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury szkolnej,
  • promocja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży.

Uczestnicy brali udział w zajęciach „Mikołajki ze Szkolnym Związkiem Sportowym” które nastawione były na urozmaicona aktywność fizyczną poprzez zabawę, dzieci otrzymały koszulki SZS oraz przysmaki.

Zajęcia odbywały się systematycznie w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach, w zależności od obostrzeń epidemicznych.

Zdjęcia:

Wrzesień-Grudzień 2020

Kolejny rok dodatkowych zajęć w naszej szkole daje możliwość rozwijania swoich sportowych pasji i zainteresowań naszym uczniom. Tenis stołowy może być aktywnością dla każdego, na całe życie. Tenis stołowy jest indywidualną rakietową grą dla każdego, w wieku od 5 do 100 lat. Jest znakomitym środkiem rozwoju psychofizycznego dla dziecka, młodzieńca, osoby dorosłej i w podeszłym wieku. Jest odpowiedni zarówno dla kobiety, jak i dla mężczyzny. Osoby na wózku inwalidzkim mogą go tak samo uprawiać, jak osoby stojące. Może być uprawiany jako gra rekreacyjna, sport wyczynowy i sport zawodowy. To sport olimpijski i paraolimpijski. Tenis stołowy jest sportem umożliwiającym osiągnięcie sukcesów przez osoby o różnorodnej strukturze sprawności fizycznej, technicznej, taktycznej i psychicznej.

SPORT GLOBALNY. Tenis stołowy jest sportem globalnym. To drugi lub trzeci (według różnych źródeł) najpopularniejszy sport na naszym globie. Po Igrzyskach Olimpijskich w Atenach tenis stołowy stał się piątym sportem na świecie o najwyższej oglądalności. Gra w tenisa stołowego jest źródłem radości wielu ludzi. Gra daje niezwykłą możliwość wyżycia się psychoruchowego. Wie o tym ponad 300 milionów ludzi uprawiających go na całym świecie.

TANI I DOSTĘPNY. Tenis stołowy jest względnie tani i dostępny. Gra w tenisa stołowego jest łatwo dostępna. Wymagany jest stosunkowo tani i prosty sprzęt – stół, siatka, piłka, i partner do grania. Stosowane są stosunkowo proste zasady.

Zdjęcia:

Luty-Czerwiec 2020

W szkole Podstawowej nr 50 odbywały się zajęcia sportowe z tenisa stołowego. W zajęciach uczestniczyli chłopcy i dziewczęta. Główne zadanie zajęć polegało na umożliwieniu podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego. Zajęcia odbywały się systematycznie w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Podczas zajęć wykorzystywany był sprzęt sportowy SKTS Rataje 50 Poznań (stoły, siatki, robot, trenażery). Uczestnicy poznawali oraz utrwalali zasady, technikę oraz taktykę gry w tenisa stołowego. Zajęcia również miały na celu poprawę sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży. Uczestnicy mieli możliwość brać udział w zawodach rangi wojewódzkiej prowadzonych przez WZTS.

Zdjęcia:

-

Wrzesień-Grudzień 2019

Zajęcia z tenisa stołowego odbywały się raz w tygodniu. Uczestnicy uczyli się gry w tenisa stołowego, techniki i taktyki. Treningi uatrakcyjnianie były poprzez gry wieloma piłkami, na wiele piłek, z tablicą return board oraz robotem. Uczestnicy brali udział w zawodach Igrzyskach Dzieci w tenisa stołowym gdzie chłopcy zajęli pierwsze miejsce a dziewczęta drugie. Uczestnicy biorą udział w zawodach Wielkopolskiego Związku Tenisa Stołowego.

Zdjęcia:

Powrót