Szukaj, przeglądaj i nawiguj

Zadania finansowane przez Urząd Miasta Poznania z budżetu Wydziału Sportu.

 
 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości 

Agata Pohl

Poznański Animator Sportu Szkolnego

Miejsce prowadzenia zajęć:

Szkoła Podstawowa nr 88
ul. Swoboda 53

Dyscyplina:

Piłka Siatkowa

Godziny pracy:

poniedziałek 14:30-16:00

środa 14:30-16:00

Krótka informacja o prowadzonych zajęciach:

Maj-Czerwiec 2021

Zajęcia z piłki siatkowej prowadzone w ramach projektu Poznańskiego Animatora Sportu Szkolnego odbywały się zgodnie z harmonogramem tj. dwa raz w tygodniu-w poniedziałki dla grupy młodszych dzieci z klas 5-6 oraz w środy w godzinach dla dziewcząt klas 7-8. Z uwagi na zawieszenie zajęć szkolnych w trybie stacjonarnym, ponownie spotkaliśmy się w maju i czerwcu. Zajęcia były prowadzone na świeżym powietrzu i oprócz doskonalenia umiejętności technicznych z piłki siatkowej, towarzyszyły nam gry i zabawy typ: palant, ringo, piłka nożna, kometka, skakanki. W zajęciach licznie uczestniczyli zarówno chłopcy jak i dziewczęta obu grup. Zajęcia przebiegały w miłej atmosferze przy wzajemnej pomocy i wsparciu. Głównym celem zajęć było ponowne wdrażanie do aktywności fizycznej oraz rozwijanie zamiłowania do piłki siatkowej. Dziewczęta brały udział w turnieju piłki siatkowej w zaprzyjaźnionej szkole. Tego typu turniejach dał im możliwość skonfrontowania swoich umiejętności z koleżankami z innych szkół. Współpracujemy również z klubem sportowym Energetyk, do którego uczęszczają nasze uczennice.

Zdjęcia:

Wrzesień-Grudzień 2020

Zajęcia z piłki siatkowej prowadzone w ramach projektu Poznańskiego Animatora Sportu Szkolnego odbywały się zgodnie z harmonogramem tj. dwa raz w tygodniu-w poniedziałki w godzinach 15:30-17:00 dla grupy młodszych dzieci z klas 5-6 oraz w środy w godzinach od 16:30-18:00 dla dziewcząt klas 7-8. W zajęciach pierwszej grupy aktywnie i systematycznie uczestniczyli zarówno chłopcy jak i dziewczynki. Dzieci doskonaliły podstawowe umiejętności techniki gry oraz rozwijały zachowania gry fair-play. Zajęcia przebiegały w miłej, wesołej atmosferze przy wzajemnej pomocy i wsparciu. Systematyczna praca i zaangażowanie wpływały na budowaniu poprawnych relacji rówieśniczych oraz na widoczny postęp w usprawnianiu. Podczas treningów, starsze dziewczęta doskonaliły swoje umiejętności techniczne oraz poznawały tajniki taktyki gry. Głównym celem zajęć było rozwijania zamiłowań do piłki siatkowej oraz wdrażanie do aktywnego wypoczynku i wpajanie zasad zdrowego odżywiania. Prowadząc treningi staram się uczyć umiejętności pokonywania przeszkód, szacunku, pokory, ciężkiej pracy oraz samodyscypliny. W ramach naszych cotygodniowych spotkań dziewczynki klas 7 rozegrały szkolny turniej mix, a klasy 8 w turniej międzyklasowy. Współpracujemy również z klubem sportowym Energetyk, do którego uczęszczają nasze uczennice.

Zdjęcia:

-

Wrzesień 2020

Zajęcia z piłki siatkowej prowadzone w naszej szkole są kontynuacją projektu Poznańskiego Animatora Sportu Szkolnego i odbywają się zgodnie z harmonogramem tj. dwa razy w tygodniu. W poniedziałki i środy w godzinach 15.30-17.00 i są przeznaczone dla dzieci z klas V-VIII.W zajęciach obecnie uczestniczy 15 dzieci w każdej grupie, a grupy są koedukacyjne. Obecnie przygotowujemy się do rozgrywek w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Igrzysk Dzieci doskonaląc podstawowe umiejętności techniki i taktyki gry. Zajęcia przebiegają w atmosferze wzajemnej życzliwości, pomocy i wsparcia.

Zdjęcia:

Luty-Marzec 2020

Zajęcia z piłki siatkowej dziewcząt w ramach programu Poznański Animator Sportu Szkolnego w Szkole Podstawowej nr 88 odbywały się w poniedziałki i środy. W sekcji trenuje dziewczynek z klas V-VII o zróżnicowanych umiejętnościach. Podczas treningów, dziewczęta doskonaliły swoje umiejętności techniczne oraz poznawały tajniki taktyki gry. Głównym celem zajęć było rozwijania zamiłowań do piłki siatkowej oraz wdrażanie do aktywnego wypoczynku i wpajanie zasad zdrowego odżywiania się. Zajęcia przebiegały w bardzo miłej atmosferze przy wzajemnej pomocy i wsparciu. W ramach naszych cotygodniowych spotkań zaplanowałyśmy szkolny turniej czwórek i rozgrywki szkolne klas starszych. Niestety z uwagi na COVID 19 i przejście na zdalne nauczanie, rozgrywki nie odbyły się. W miesiącu lutym i marcu zrealizowałam tylko 6 godzin zajęć. Mam jednak nadzieję, ze od września ruszymy pełną energią.

Zdjęcia:

-

Wrzesień-Grudzień 2019

Zajęcia z piłki siatkowej prowadzone w ramach projektu Poznańskiego Animatora Sportu Szkolnego odbywały się zgodnie z harmonogramem tj. dwa razy w tygodniu - w poniedziałki i środy w godzinach od 15:30-17:00 dla dziewcząt klas 6, 7, 8. W zajęciach dziewczynki doskonaliły podstawowe umiejętności techniki gry oraz rozwijały zachowania gry fair-play. Zajęcia przebiegały w miłej, wesołej atmosferze przy wzajemnej pomocy i wsparciu. Systematyczna praca i zaangażowanie wpływały na budowaniu poprawnych relacji rówieśniczych oraz na widoczny postęp w usprawnianiu. Podczas treningów, starsze dziewczęta doskonaliły swoje umiejętności techniczne oraz poznawały tajniki taktyki gry. Głównym celem zajęć było rozwijania zamiłowań do piłki siatkowej oraz wdrażanie do aktywnego wypoczynku i wpajanie zasad zdrowego odżywiania, tym bardziej że zajęcia pokryły się z cyklem zajęć prowadzonych w szkole przez profesjonalnego dietetyka. Prowadząc treningi staram się uczyć umiejętności pokonywania przeszkód, szacunku, pokory, ciężkiej pracy oraz samodyscypliny. W ramach naszych cotygodniowych spotkań rozegraliśmy szkolny turniej mix klas 7 i 8. Dziewczęta brały udział w rozgrywkach sportowych zaplanowanych w ramach Igrzysk Dzieci oraz Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Udział w tego typu turniejach dał im możliwość skonfrontowania swoich umiejętności z koleżankami z innych szkół. Po zaciętej rywalizacja nie udało się przejść do II Etapu rozgrywek, ale tutaj spotkały się z koleżankami trenującymi piłkę siatkowa w klubach i pomimo ogromnej woli walki poległy. Nie ostudziło to jednak chęci dalszej pracy i osiągania coraz większych umiejętności. Współpracujemy również z klubem sportowym Energetyk, do którego uczęszczają nasze uczennice. W chwili obecnej uczestniczymy w Turnieju ENEA w hali sportowej przy ul. Chwiałkowskiego, gdzie moje podopieczne rozegrały już dwa spotkania. Tego rodzaju turnieje ułatwiają nawiązywanie nowych znajomości i sprzyjają integracji dzieci.

Zdjęcia:

Wprowadzenie

Zajęcia z piłki siatkowej prowadzone w ramach projektu Poznańskiego Animatora Sportu Szkolnego odbywały się zgodnie z harmonogramem tj. dwa razy w tygodniu. W poniedziałki i środy w godzinach 15:30-17:00 i są przeznaczone dla dzieci z klas VI-VIII. W zajęciach obecnie uczestniczy 21 dziewczynek. Obecnie przygotowujemy się do rozgrywek w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Igrzysk Dzieci doskonaląc podstawowe umiejętności techniki i taktyki gry. Zajęcia przebiegają w atmosferze wzajemnej życzliwości, pomocy i wsparcia.

Zdjęcia:

Powrót